1. stupeň ZŠ

Adresa:

Základní škola - 1. stupeň
Žižkova 253
538 54 Luže

Na mapě jsme zde

Telefon:

469 671 217

klucova@zsluze.net
třídní učitelka 1. A třídy,
zástup: Mgr. Jana Prokešová


Konzultační hodiny: pondělí 12:30-13:30  (po předchozí telefonické domluvě)

 

kovackova@zsluze.net
třídní učitelka 1. B třidy


Konzultační hodiny: pondělí 13:00-14:00  (po předchozí telefonické domluvě)

 

prokesova@zsluze.net
třídní učitelka 2. třidy, zástup: Mgr. Jana Prokešová


Konzultační hodiny: pondělí 12:30-13:30  (po předchozí telefonické domluvě)

 

doskocilova@zsluze.net
třídní učitelka 3. A třídy


Konzultační hodiny: středa 13:00-14:00  (po předchozí telefonické domluvě

janeckova@zsluze.net

třídní učitelka 3. B třidy


Konzultační hodiny: úterý 12:30-13:30  (po předchozí telefonické domluvě)

 

psotova@zsluze.net
třídní učitelka 4. A třídy


Konzultační hodiny: pondělí 13:45-14:45  (po předchozí telefonické domluvě)

 

 hoffman@zsluze.net
 třídní učitel 4. B třídy


Konzultační hodiny: čtvrtek 13:15-14:15  (po předchozí telefonické domluvě)

 

ezrova@zsluze.net
třídní učitelka 5. A třídy


Konzultační hodiny:  pondělí 13:00 - 14:00 (po předchozí telefonické domluvě)

 

chourova@zsluze.net
třídní učitelka 5. B třídy, výchovná poradkyně

 

učitelka: úterý 11:30-12:30 (po předchozí telefonické domluvě)          

výchovná poradkyně: pondělí 12:30-13:30 (po předchozí telefonické domluvě)   

poradkyně pro volbu povolání: středa 13:30-14:30 (po předchozí telefonické domluvě)

 

elderfieldova@zsluze.net

 

Konzultační hodiny: pondělí, čtvrtek 12:30-13:00  (po předchozí telefonické domluvě)

odvarkova@zsluze.net

 

Konzultační hodiny: středa 12:30-13:30  (po předchozí telefonické domluvě)
Radar bouřky

Kontakt

Základní škola Luže Komenského 254
Luže
53854
+420 469671212
Bankovní spojení:
19-114 523 13 49 / 0800

IČO: 70156743
zs.luze@tiscali.cz