Zápisy z jednání - 2. stupeň

10.03.2020 17:41
Rekapitulace minulého setkání – od 17.2. fungují „Žolíci“ – za třídu, možnost domluvy na škrtnutí známky, kázeňské sešity ve třídách udělena dotace na školní zahradu – realizace zima 2020/2021 6.A – nic 6.B – rozbitý kontejner na tříděný odpad 7. – žolíci – každý žák sám za sebe – nebude,1...
10.03.2020 17:40
-po jarních prázdninách bude mít 6.A třídu -čtenářský koutek – >něco jako kniho-bouda 6.A - někteří mají stále skříňky po dvou 6.B – vypadává klika         - žádost o zvednutí lavice-stále není 7. – parlament přesunout na středu –>...
09.01.2020 09:24
- dopis na Slovensko   Návrhy tříd: 6.A – proč ještě nemají třídu – vysychá voda v podlaze, možná po jarních prázdninách 6.B – kývající se klika – bude vyřešeno 7. - rozbité hodiny – bude vyřešeno 8. - nic 9. - řeší čerty - krabice - prodej předmětů – sbírka Život dětem, po...
09.01.2020 00:50
1. rekapitulace z minulého setkání školní logo poděkování od paní družinářky Slovensko - stále se řeší Návrhy tříd 6.A – skříňky – bude dořešeno 6.B – nic 7. - nic 8. - nic 9. - jídelna – moc masa a více sladkého – školní jídelna vaří dle norem pro základní školy – drobné úpravy se...
09.01.2020 00:30
Informace vedení školy:     1. Určení zapisovatele a volba předsedy školního parlamentu za II. stupeň:         a. zapisovatelkou je Macková Barbora          b. předsedkyní je Smejkalová Nela    ...
09.01.2020 00:08
Informace vedení školy:     1. Smysl a podoba jednání školního parlamentu     2. Představení spolupráce se ZŠ a MŠ Podolínec na Slovensku a zapojení parlamentu     3. Plán spolupráce se Slovenskem – program jejich pobytu zde:    ...
05.02.2019 01:20
Informace vedení školy: Rekapitulace bodů z minulého parlamentu Poděkování IX. třídě za připraveného Mikuláše 31.1. bude uvařen oběd na přání – nejvíce žáků/tříd si přálo pizzu – po probrání s vedoucí školní jídelny však není možné toto jídlo v podmínkách školní jídelny...
21.11.2018 17:38
Informace vedení školy: Rekapitulace bodů z minulého parlamentu Poděkování deváťákům za pomoc na strašidelném odpoledni 5.12. Mikuláš – chystá IX. třída – i MŠ – sami si domluví 21. 12. – kino – II. stupeň – o filmu proběhne hlasování na www 31.1. bude uvařen oběd na přání – každá třída...
23.10.2018 23:00
Informace vedení školy: Smysl a pravidla jednání školního parlamentu Určení zapisovatele a volba předsedy školního parlamentu za II. stupeň zapisovatelkou je Eliška Mlynářová předsedkyní je Zuzana Chvojková Přibližný harmonogram schůzek školního parlamentu Podněty zástupců...
Radar bouřky

Kontakt

Základní škola Luže Komenského 254
Luže
53854
+420 469671212
Bankovní spojení:
19-114 523 13 49 / 0800

IČO: 70156743
zs.luze@tiscali.cz